cz de en

Ekologie

Neustále minimalizujeme dopad slévárenské výroby na životní prostředí. Významnou součástí výrobního procesu je každodenní ochrana životního prostředí a zdraví zaměstnanců. Všechny zdroje znečišťování ovzduší jsou pro snížení emisí opatřeny filtry s jednostupňovým nebo dvoustupňovým odsáváním vzdušiny a jsou nepřetržitě elektronicky sledovány.

UNEKO spol. s r. o. dle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení ES č. 166/2006 nespadá do povinnosti mít Integrované povolení.

Ochrana životního prostředí v každodenní praxi:

  • efektivní regulace spotřeby elektrické energie při tavení snižuje spotřebu energií
  • neustálá kontrola emisí a hladiny hluku
  • regenerace formovací směsi snižuje objem ukládaných nebezpečných odpadů
  • rekuperace odpadního tepla snižuje spotřebu energií
  • recyklace odlévaných materiálů snižuje spotřebu elektrické energie

Odpadové hospodářství

Firma UNEKO spol. s r. o. má udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady vznikajících při výrobní činnosti.

Ochrana ovzduší

Firma UNEKO spol. s r. o. má schválený Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - Provozní řád.

Vodní hospodářství

Firma UNEKO spol. s r. o. má schválený Havarijní plán - Plán opatření pro případy mimořádného závažného zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a § 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb.


Máte zájem o naše odlitky? Chcete více informací?

Zavolejte nám, navštivte nás nebo vyplňte kontaktní formulář a my se vám do druhého pracovního dne ozveme.

Vyplňte nezávaznou poptávku